விண்டோஸ் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் - கிழக்குநியூஸ்.கொம்

உடனடிச் செய்திகள்

Home Top Ad


உங்களுடைய செய்திகள், விளம்பரங்கள், திருமண வாழ்த்துக்கள், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், மற்றும் மரண அறிவித்தல்கள் என்பவற்றை எமது இணையத்தளத்தில் பிரசுரிக்க விரும்பின் info@kilakkunews.com எனும் இணையமுகவரிக்கு எமை தொடர்பு கொள்ளவும்.


 

Post Top Ad

Friday, June 5, 2020

விண்டோஸ் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்
 • CTRL+A : Select All
 • CTRL+C : Copy
 • CTRL+X : Cut
 • CTRL+V : Paste
 • CTRL+Z : Undo
 • CTRL+B : Bold
 • CTRL+U : Underline
 • CTRL+I : Italic
 • F1 : Help
 • F2 : Rename selected object
 • F3 : Find all files
 • F4 : Opens file list drop-down in dialogs
 • F5 : Refresh current window
 • F6 : Shifts focus in Windows Explorer
 • F10 : Activates menu bar options
 • ALT+TAB : Cycles between open applications
 • ALT+F4 : Quit program, close current window
 • ALT+F6 : Switch between current program windows
 • ALT+ENTER : Opens properties dialog
 • ALT+SPACE : System menu for current window
 • ALT+¢ : opens drop-down lists in dialog boxes
 • BACKSPACE : Switch to parent folder
 • CTRL+ESC : Opens Start menu
 • CTRL+ALT+DEL : Opens task manager, reboots the computer
 • CTRL+TAB : Move through property tabs
 • CTRL+SHIFT+DRAG : Create shortcut (also right-click, drag)
 • CTRL+DRAG : Copy File
 • ESC : Cancel last function
 • SHIFT : Press/hold SHIFT, insert CD-ROM to bypass auto-play
 • SHIFT+DRAG : Move file
 • SHIFT+F10 : Opens context menu (same as right-click)
 • SHIFT+DELETE : Full wipe delete (bypasses Recycle Bin)
 • ALT+underlined letter : Opens the corresponding menu

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

கிழக்குநியூஸ்.கொம் ல் பிரசுரமாகும் படைப்புகளின் கருத்துகளுக்கு அவற்றை எழுதிய ஆசிரியர்களே பொறுப்பானவர்கள்.