பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் - திலீபன் சதுலக்ஷன்

வந்தாறுமூலையை சேர்ந்த திலீபன் விமலஜயனி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் சதுலக்ஷன் அவர்கள் தனது 7வது பிறந்தநாளை நேற்று (27/05/2018) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார்.

Read more: பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் - திலீபன் சதுலக்ஷன்

திருமண வாழ்த்துக்கள் - பிரியராஜ் பவித்ரா

வீரமுனையை சேர்ந்த நடராஜா பிரியராஜ் - பவித்ரா (கல்முனை) தம்பதியினரின் திருமணம் கடந்த 04.06.2017 அன்று வெகுசிறப்பாக இடம்பெற்றது. 

Read more: திருமண வாழ்த்துக்கள் - பிரியராஜ் பவித்ரா

திருமண வாழ்த்துக்கள் - சிவராஜா நிதர்ஷனா

வீரமுனையை சேர்ந்த அருளம்பலம் சிவராஜா அவர்கள் பொன்னம்பலம் நிதர்ஷனா அவர்களுடன் 27/11/2016 அன்று திருமண பந்தத்தில் இணைந்து கொண்டனர்.

Read more: திருமண வாழ்த்துக்கள் - சிவராஜா நிதர்ஷனா

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் - உதயராஜன் லக்சாயிஸ்

வீரமுனையை சேர்ந்த உதயராஜன் விஜி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் லக்சாயிஸ் அவர்கள் தனது 06வது பிறந்தநாளை நேற்று (29/05/2017) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார்.

Read more: பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் - உதயராஜன் லக்சாயிஸ்

மருங்கை வைபவம்-நிறோஜன் மிருணாளினி

வீரமுனையை சேர்ந்த நிறோஜன் அனுஷா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி மிருணாளினி அவர்களின் மருங்கை வைபவமானது 23/11/2016 அன்று தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாப்பட்டது.

Read more: மருங்கை வைபவம்-நிறோஜன் மிருணாளினி